Allmänna villkor

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller alla köp från Shoppia. I undantagsfall har andra villkor bestämts i avtal mellan butik och Shoppia och andra förutsättningar kan då komma att gälla. I dessa fall informeras du som konsument om detta när du gör ditt köp.

Varje gång du beställer en produkt via Shoppia skickar vi en orderbekräftelse till dig som kund och en order till butiken du köper varor från. Butiken packar sedan dina produkter och skickar dem direkt till dig. Alla priser hos Shoppia är inklusive moms.

Alla rabatterade erbjudanden gäller så långt lagret räcker.

Behandling av personuppgifter

HD-Sydsvenskan ingår i Bonnierkoncernen, nedan kallat Bonnier. Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen.

Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans‐ och betalnings‐ och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e‐post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e‐post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Registerutdrag kan också begäras från respektive Bonnierbolags leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. För mer information se kunddata.bonnier.se.

Hej! Kom ihåg att logga in för att få lägsta pris.